Keep healthy by keeping fit!

Gratis trainingsschema, voedingsschema en begeleiding

Huisregels

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Keep Fit is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen. Keep Fit kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Keep Fit is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

top